Modules

Ovotrack - Database
Ovotrack maakt gebruik van een SQL Server database. De database is het hart van de Ovotrack software en wordt normaalgesproken geinstalleerd op een bestaande server. In de Ovotrack database worden alle gegevens opgeslagen. Verder wordt hier de data synchronisatie met externe software systemen zoals ERP/Financiele software geregeld. Ook de communicatie met de sorteermachine vindt hier plaats. Voor die communicatie dient de sorteermachine overigens wel over de juiste softwarelicentie te beschikken. Communicatie is mogelijk met alle MOBA Omnia machines, met alle Staalkat Ardenta 's en met de Diamond 8300, 8400 en Inova sorteermachines.
Ovotrack - Pluimveehoudersetiketten
Pluimveehoudersetiket
Per pluimveehouder en per stal word een rol etiketten uitgeprint die door de chauffeurs bij de pluimveehouders wordt afgeleverd. Op de etiketten staat alle benodigde informatie zoals naam, adres en registratienummer van de desbetreffende stal. Verder staat op ieder etiket een uniek nummer, in tekst en in barcode.

De pluimveehouder plakt vervolgens een etiket op iedere pallet of container eieren die wordt afgeleverd aan het pakstation. Met pen vult de pluimveehouder nog de legdatum en eventueel het aantal meegeleverde 2e soort eieren in.
Ovotrack - Scannen bij pluimveehouder
Scannen bij pluimveehouder
Wanneer de chauffeurs beschikken over een handheld computer met scanner kunnen de pluimveehoudersetiketten tijdens het ophalen worden ingescand. De chauffeur geeft vervolgens de legdatum in en eventueel het aantal meegeleverde 2e soort eieren. Vervolgens kan een bon uitgeprint worden waarop de unieke IP-nummers staan die vandaag zijn opgehaald.

Tijdens het lossen van de eieren in het pakstation kan de informatie van de handheld eenvoudig naar de Ovotrack database worden weggeschreven.
Ovotrack - Ontvangst
Ontvangst
Bij het lossen van ongesorteerde eieren in het pakstation worden alle pluimveehoudersetiketten ingescand. Na het inscannen van het eerste etiket wordt in Ovotrack Ontvangst een nieuwe inkooporder aangemaakt waarbij enkele gegevens over deze levering moeten worden ingevuld, zoals het leverbonnummer en het totaal aantal colli, het totaal aantal 1e soort eieren en het totaal aantal 2e soort eieren. Vervolgens worden de overige etiketten ingescand totdat het totaal van de partij is gelost.

Eventueel kan hier een weegschaal worden gekoppeld, zodat per pallet of container ook het gemiddelde gewicht is vastgelegd. Wanneer een etiket ontbreekt kan hier een nieuw etiket worden uitgeprint. Wanneer de etiketten reeds bij de pluimveehouder zijn ingescand kan de informatie uit de scanner eenvoudig worden ingelezen in Ovotrack.
Ovotrack - Loader
Loader
Bij de loader van de sorteermachine worden de pluimveehoudersetiketten opnieuw ingescand. In dezelfde kast als waar de user-PC van de sorteermachine staat wordt een OVOTRACK Loader PC geinstalleerd, waaraan een scanner is gekoppeld.

Na het inscannen van het pluimveehoudersetiket wordt de noodzakelijke informatie doorgestuurd naar de sorteermachine. Het gaat dan om de naam van de pluimveehouder, het aantal eieren, de stempeltekst en eventueel de legdatum. Op basis hiervan kan de inkjetprinter op de sorteermachine automatisch omschakelen wanneer een partij eieren van een andere pluimveehouder wordt gesorteerd.

Op de loader moet nu nog het exacte moment van de partijwissel worden aangegeven.
Ovotrack - ECI
ECI
Door de introductie van het Eggs Cargo Concept, bestaande uit kunststof pallets, tussenplaten en trays is het automatisch vullen van de loader van sorteermachine of breker door middel van een depalletiser of robot binnen handbereik gekomen.

Daardoor is echter geen operator meer beschikbaar om een leverancierswissel te activeren wanneer een nieuwe partij eieren wordt gesorteerd of verwerkt. Met de Eggs Cargo Identifier (ECI) kan dit worden opgelost. De ECI is een plastic houder die op de hoek van een pallet met eieren wordt geklikt. De ECI is voorzien van een barcode. Deze barcode wordt bij het laden van de pallet ingescand en gekoppeld aan het IP-nummer van de pallet. De barcode wordt vervolgens op de loader opnieuw ingescand met een vaste scanner, waarna de partijwissel wordt doorgevoerd. De ECI is zo geconstrueerd dat de vuile traysdetectie van de loader of breker de tray met ECI herkent. Daardoor kan de ECI eenvoudig worden verwijderd om vervolgens weer opnieuw gebruikt te kunnen worden.

Ovotrack ECI bestaat naast Ovotrack Software uit een industriele PC, een draadloze scanner, een vaste scanner en een hoeveelheid ECI's.
Ovotrack - Sorteergegevens
Ovotrack is gekoppeld aan de sorteermachine. Die koppeling zorgt ervoor dat de sorteerresultaten van iedere pallet of container automatisch worden ingelezen in Ovotrack. Het handmatig invoeren van de sorteerlijsten om daarmee afrekeningen te maken gebaseerd op de werkelijke sorteerresultaten behoort daarmee tot het verleden. Ook het uitzoekwerk in geval een partij in twee of drie keer wordt gesorteerd is niet langer nodig: in de Ovotrack database kunnen de sorteergegevens op elke gewenste manier gegroepeerd en gerapporteerd worden.
Ovotrack - End-of-lane
End-of-lane
Om de traceerbaarheid te kunnen behouden dienen omverpakking te worden voorzien van een etiket met barcode. Ovotrack End-of-Lane bestaat uit een Ovotrack PC, een aantal button boxen die aan het eind van de inpakbanen worden geinstalleerd, en een aantal label printers die bovenop de buttonboxen worden geplaatst.

Bij het instellen van de ontnesters op de sorteermachine wordt ook de juiste productie- of verkooporder voor die inpakbaan geselecteerd. Daarmee is ook de lay-out van het etiket bepaald, alsmede de overige gegevens die op het etiket moeten worden geprint.

Wanneer een omdoos, krat, pallet of display vol is, drukt de operator op de knop op de button box die bij die inpakbaan hoort. Vervolgens wordt een etiket uitgeprint met onder meer een unieke code in tekst en in barcode. In Ovotrack is nu bekend welke eieren in deze omverpakking zitten.
Ovotrack - Uitgesorteerde 2e soort
Uitgesorteerde 2e soort
Afnemers uit de eiproductenindustrie vragen in toenemende mate om informatie over de herkomst van eieren die door pakstations worden aangeleverd. Dat is lastig wanneer het gaat om 2e soort eieren die van de sorteermachine af komen. Zeker wanneer vrije uitloop of biologische eieren worden gesorteerd zullen er eieren van meerdere pluimveehouders op een pallet terechtkomen. Ovotrack Uitgesorteerde 2e soort is een module waarmee van iedere pallet uitgesorteerde 2e soort automatisch een lijst wordt uitgeprint met alle namen van de pluimveehouders en hokken die op die pallet zijn terecht gekomen. Op die lijst staat hetzelfde unieke nummer als op het etiket dat bij 'End-of-Lane' is uitgeprint.

Ovotrack Uitgesorteerde 2e soort is ook volledig losstaand van andere modules te gebruiken. Daarbij wordt een PC met een laserprinter geinstalleerd en gekoppeld aan de user-PC van de sorteermachine. Verder wordt een button-box met een etikettenprinter geinstalleerd aan het eind van de baan (banen) voor 2e soort en industrie eieren.
Ovotrack - Autopack
Autopack
Steeds vaker wordt in eierpakstations gebruik gemaakt van geautomatiseerde inpakmachines. Deze machines zijn ook bekend onder de naam Autopack. Wanneer eieren automatisch worden ingepakt ontstaat ook behoefte aan het automatisch etiketteren van omdozen. Ovotrack Autopack voorziet in het real-time etiketteren van omverpakking op dozenafvoerbanden of ingebouwd in een case-packer.

Wanneer in Ovotrack End-of-Lane wordt aangegeven dat een bepaalde inpakbaan is aangesloten op een bepaalde case-packer wordt het etiket en de informatie van die inpakbaan automatisch uitgeprint op de Ovotrack automatische applicator.
Ovotrack - Expeditie
Expeditie
Teneinde traceerbaarheid volledig inzichtelijk te krijgen moet bij expeditie de uiteindelijke bestemming van iedere doos, pallet of display met eieren worden vastgelegd. Ovotrack Expeditie bestaat uit een Ovotrack PC waaraan een netwerk van zender/ontvangers is gekoppeld. Dit netwerk zorgt voor de communicatie met draadloze scanners waarmee de expeditiemedewerkers barcodes kunnen inscannen en koppelen aan een picklist of orderformulier, waarop ook barcodes staan.

De scanner controleert of het ingescande product overeenkomt met het bestelde product. Verder vindt controle plaats op de THT-datum.
Ovotrack - SSCC en palletlabel
SSCC en palletlabel
Teneinde bij expeditie niet alle dozen een voor een te moeten inscannen tijdens het laden van een auto, kunnen palletlabels gegenereerd worden tijdens het palletiseren of daarna. Met dezelfde aparatuur als in gebruik voor Ovotrack Expeditie worden dozen gekoppeld aan een bepaalde pallet, waarna van die pallet een palletetiket kan worden uitgeprint.

Wanneer het palletiseren automatisch gebeurt, met behulp van een palletiser, communiceert Ovotrack rechtstreeks met de palletiser om zodoende de koppeling tussen dozen en pallet vast te leggen.

Nadat een pallet is gekoppeld aan een eindbestemming kan ook het correcte SSCC etiket worden uitgeprint.
Ovotrack - Voorraadlocaties
Met behulp van vaste barcodes die op de wand of aan het plafond bevestigd worden, kan worden vastgelegd waar een omdoos, display of pallet met eieren zich bevindt. Met de scanners die ook voor expeditie in gebuik zijn wordt de barcode op het product ingescand en daarna de barcode van de locatie waar de eieren worden opgeslagen.
Ovotrack - Ompakken
In de praktijk van een eierpakstation komt het vaak voor dat eieren na het sorteren nog moeten worden omgepakt of apart moeten worden ingepakt. Wanneer bijvoorbeeld een pallet met losse gesorteerde XL eieren in dozen verkocht wordt, moet die pallet handmatig worden omgepakt in 20 of 30 dozen. Ovotrack Ompak zorgt ervoor dat er 20 of 30 etiketten worden uitgeprint die gekoppeld zijn aan de gesorteerde pallet XL.

Een ander voorbeeld is dat eieren na het sorteren in een container worden ingepakt, vervolgens gesealed worden en daarna alsnog in dozen worden ingepakt.
Ovotrack - Brekerij
Brekerij
Ovotrack Brekerij voorziet in het inscannen van pluimveehoudersetiketten bij de loader van een breker. Bij wijziging van pluimveehouder en stal wordt automatisch een nieuwe batch aangemaakt. Afhankelijk van de mogelijkheden van de breker kunnen de batchgegevens worden uitgebreid met breekgegevens. Dit is vergelijkbaar met de sorteerresultaten uit sorteermachines.
Ovotrack - Verpakking
Verpakking
Ook de verpakking die in eierpakstations wordt verbruikt dient traceerbaar te zijn. Elke pallet verpakking is voorzien van een etiket van de leverancier met een batchcode erop. Die batchcode moet worden vastgelegd wanneer de verpakking wordt gebruikt op de sorteermachine. Daarbij is inzicht in de voorraadpositie van verpakking voor pakstations van groot belang.

Ovotrack Verpakking levert hiervoor de gewenste functionaliteit, gebruikmakend van de scanners en printers die ook voor het traceren van eieren nodig zijn.